fredag 4 september 2009

Ett politikens Äntligen hemma.


I senaste numret av Aktuellt i Politiken, en socialdemokratisk veckotidning och medlemsblad, finner jag två artiklar som handlar om den aktuella vinstdebatten. Dels skriver veteranen Bengt Göransson, och då vet jag av erfarenhet att man bör lyssna och lyssna noga, dels en intervju med Lars Stjernkvist om erfarenheter av kvalitetssäkring i Norrköping.

Bengt Göransson skriver att jämförelsen mellan att bygga en skola och att driva en skola är befängd. Han är inte förste att hävda detta, men faktiskt den förste som talar om varför. Hans slutsats är att när vi beställer ett skolbygge så åtföljs det av en kravspecifikation som måste uppfyllas för att uppdraget skall fullföljas. Något motsvarande finns inte för driften av skolan, Och hans slutsats blir därför att man inte kan låta ett skolföretag gå med vinst med mindre än att de på samma sätt som byggföretaget uppfyller lika noggranna krav på skolans innehåll.

Göransson visar tydligt hur det inte handlar om vinsten i sig, bara om den kvalitet som köps. Och då kan vi inte acceptera att skolföretagen levererar en undermålig skola, som diskriminerar elever i undermåliga lokaler utan självklar rätt till lärare och mat.

Det här borde väl ha varit en självklarhet men uppenbarligen anser inte våra folkvalda detta utan behöver påminnas. Så låt oss fortsätta påminna. Även om en del säkert anser att vi vanliga människor inte förstår hur komplicerat det kan vara för en politiker, att vi förenklar och uppträder populistiskt.

I Norrköping verkar man ha förstått. Där har man upprättat ett kontrakt mellan kommunen som beställare och varje enskild skola. Där binds skolföretagen vid att uppfylla gemensamma kriterier för vad skolan skall tillhandahålla. I Norrköping kan ingen skola tacka nej till krävande elever, varje skola måste tillhandahålla specialkompetens och kommun-gemensamma verksamheter, som internationell språkenhet och datattek skall användas av alla. Vidare ingår i avtalet att det säkrar insyn och vidareföring av erfarenheter så att kommunala och skolor har tillgång till samma erfarenheter.

Göransson och Norrköpings kommun talar samma språk. Göransson bestämmer var skåpet ska stå och Norrköpingskommun fyller det med ett innehåll.

Ett politikens Äntligen hemma.

Andra skriver om detta här och här men i den socialdemokratiska debatten bland bloggarna är det moltyst.

4 kommentarer:

Ola Berg sa...

Bra. Det är kvaliteten som spelar roll, driftsformen får utbildaren själv välja.

Och bra att samma regler gäller för alla.

Fritt ur hjärtat sa...

Hmm, det där begrep ju till och med jag. Att det kan vara så svårt;-)

Anders Nilsson sa...

Visst är det märkligt att det har kunnat gå så länge att sälja ut verksamheter utan att någon politiker har krävt kvalitet för VÅRA pengar?

Annars så gick min dotter på frigymnasium med bara arbetarkillar från Hisingen och det var en väldigt bra skola, så jag har alltid att svårt att förstå den där nästan galöna skräcken för "fulordet".

Britta Sethson sa...

Ska genast ta upp detta i skolnämnden

vi har ett mycket bra estetprogram i Umeå vilket innebär att det kostar pengar. Det har vissa fristående gymnasiebolag sett och vill gärna ha del av kakan utan att behöva leverera samma kvalitet-

Med ett kontrakt på samma kvalitet så kunde de inte komma undan. Då kanske det heller inte skulle vara så intressant att starta en sådan inriktning för ett bolag med vinstkrav