onsdag 19 oktober 2011

Lögnhalsarna hade fel och Aftonbladet hade rätt!


Egentligen är jag så evinnerligt trött på det här, men så länge lögnerna får stå oemotsagda och upprepas så slåss jag. Det har från en mängd håll hävdats att det inte finns regler för riksdagsledamöternas boende i egen bostad. Det är lögn, Visst finns det ett sådant reglemente. Det heter ”Föreskrift om arbetsrum och övernattningsbostäder för riksdagens ledamöter”. (Rfs 2005:9.pdf) och du finner det på riksdagens hemsida.

Så till saken. Riksdagen har antingen rum eller egna lägenheter som ställs till ledamöternas disposition men man konstaterar också att visa ledamöter väljer att skaffa övernattningsboende på egen hand. Låt se vad föreskrifterna säger.

Under rubriken Övernattningsbostäder: Rätt till övernattningsbostad preciseras vad som avses:

11 § ... Med övernattningsbostad avses en övernattningslägenhet eller ett övernattningsrum i riksdagsförvaltningens bostadsbestånd eller motsvarande boende. (min kursiv)

Begreppet eller motsvarande boende avser de tillfällen då ledamot skaffat övernattningsbostad på egen hand. Vilket också tydliggörs på riksdagens hemsida som den såg ut då Juholt flyttade till Västberga och vid tiden för reglementets publicering.

Reglementet gäller alltså för alla sorters boende som det äskas ersättning för. Reglementet preciserar sedan.

13 § Rätten att disponera en övernattningsbostad är personlig och kan inte överlåtas av ledamoten.

Man kan alltså inte ta ut ersättning för någon annans räkning.

Vidare. När man ansöker om ersättning för övernattningsbostad så gäller följande

29 § … En närstående person får inte övernatta i lägenheten på egen hand annat än under enstaka nätter.

30 § … En närstående person får inte övernatta i rummet på egen hand.

Det föreligger inga som helst hinder för att flytta ihop med sin sambo/kulbo eller vad du nu önskar kalla personen ifråga, men du får inte söka ersättning för det. Redan här gör Juholt fel genom att sända in sin ansökan, och det spelar alltså ingen roll vad som står där eller inte. Föreskrifterna ger honom ingen rätt att ens söka om sambon regelbundet vistas i lägenheten under hans frånvaro. Hade han däremot fått besök av sin kulbo vid enstaka tillfälle så skulle han redovisat det på en speciell blankett:

32 § Om en person som avses i 29 eller 30 § och som inte har rätt till logiersättning
övernattar i bostaden, skall logiersättningen för denna tid reduceras till 75 procent.
Ledamoten skall för sådan övernattning betala tillbaka utbetald logiersättning med 25 procent av 1/30 per dag. Någon reducering av logiersättningen skall inte ske om en närstående person övernattat i samband med riksdagens öppnande eller andra officiella arrangemang. Inte heller skall någon reducering ske om barn under 18 år övernattat.


33 § Ledamoten skall på en av riksdagsförvaltningen framtagen blankett anmäla till förvaltningen när logiersättningen enligt 32 § skall reduceras. En sådan anmälan skall
göras senast inom en månad från det att övernattningen ägde rum.

En ledamot kan i stället välja att varje månad betala tillbaka en bestämd del av logiersättningen för övernattning av en närstående enligt 32 §. Någon anmälan enligt första stycket behöver då inte göras.

Detta är vad föreskrifterna säger. Läs och döm själva. Föreskrifterna säger precis vad som är ledamotens eget ansvar, och Juholt har inte tagit det ansvaret. Hade han gjort det så skulle riksdagsförvaltningen också dragit av från ersättningen. Att skylla på förvaltningen är off topic, det är inte deras sak att leka polis och forska i riksdagsledamöternas privatliv. Möjligen borde revisionen ha upptäckt det men det är en helt annan sak.

När lögnerna tog fart i och med Viktors Tullgrens bloggpost så slutade man tydligen läsa innantill. Så nu är det upp till bevis för Viktor Tullgren, Anders Svensson, Anna Ardin, Bo Malmberg mfl.

Existerar dessa föreskrifter eller inte? Gäller de allt ersättningsberättigat boende eller inte? Har Juholt gjort den enligt 33 § inkrävda redovisningen? Har han alternativt gjort något avdrag på ersättningen enligt 33 § andra stycket?

Jag ställer frågan varför lögnhalsarna inte redovisat riktiga källor och rätt blanketter, om det nu är detta det handlar om? Eller ljuger de inte, kan de bara inte läsa innantill? Jag lever med en stark känsla av dessa till varje pris velat rädda Håkan Juholts heder och ära, och att i denna vällovliga mission så är inget heligt. Passar inte sanningen så fabricerar vi en ny. Och är vi bara tillräckligt ivriga så kommer sanningen att få vika ner sig och lögnen bestå. Att man offrar ett parti och dess medlemmar betyder mindre. Alltid finns det väl något kansli någonstans som behöver nyanställa och då är bra att ha det i sin cv. Tjänster och gentjänster.

Det är precis som Per Wirten skriver i sin ledare i Dagens Arena, den här saken är inte färdig. Juholt instämmer och Carin Jämtin bekräftar. Är det inte dags för chefsåklagaren att ta upp förundersökningen igen. Jag menar om vi nu ska följa lagar och föreskrifter?

AB, DN, DN2,Svd, Expressen,
Intressant.
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Inga kommentarer: