fredag 28 oktober 2011

Det börjar tätna kring köttgrytorna


Så står vi där igen, församlade som åskådare av trängseln kring köttgrytorna. Aftonbladet avslöjar! Eller kompenserar kanske. Nu sätts sökarljuset på ledande moderater, igår Juholt idag Tobias Billström.

Billström som valdes in i riksdagen av Malmöborna har en lägenhet, en tvåa i Malmö och en övernattningslya i Stockholm. Tre rum och kök, inte i klass med Juholts fyra, men säkert mycket mera attraktiv i Hammarby sjöstad. Aftonbladet anger hyran till dryga 6000 kronor i månaden. Antagligen blandar de samman hyra med avgiften för bostaden till bostadsrättsföreningen för drift. Detta eftersom ju hyresrätterna har omvandlats till bostadsrätter under den tid han bott där. Precis som i fallet med Juholt slarvar Aftonbladet med sina uppgifter. Men likafullt så har Aftonbladet rätt, Billström utnyttjar en ersättning som han inte har rätt till. Åtminstone inte som tjänstledig riksdagsman.

Jag har redan i fallet Juholt visat hur han missbrukat ersättningen och inte redovisat sin boendesituation som det krävs av honom. Billström gör det samma. Och för det bör han prövas. Full tillbakabetalning av alla ersättningar under den tid som familjen bott i lägenheten i Stockholm är det enkla kravet. Dessutom bör prövas huruvida han har brutit mot lojaliteten mot arbetsgivaren genom att inte redovisa sin boendesituation.

Riksdagsmännen och regeringens ledamöter lyder under andra lagar än vanligt folk. Det gäller såväl pensioner och avgångsvederlag som ersättning för övernattningsboende. Att familjer skrivit sig på olika adresser godkänns normalt inte av Skatteverket. Om någon medlem vistas på flera orter ska han eller hon ändå folkbokföras där personen vistas störst del av tiden.

Men riktigt höga politiker är undantagna i Folkbokföringslagen – det gäller explicit riksdagsledamöter, statsråd och ministrar, politiskt tillsatta tjänstemän och politisk sakkunniga i departementen.

Lagen gör också undantag för fångar, missbrukare på behandlingshem, patienter på sjukhus och några få grupper till. Men det säkert inte relevant i Billströms och Juholts fall. Men borde kanske bli.


Jag upprörs lika mycket av dessa ”avslöjanden” om ministrarnas ersättningar, som jag gjorde av Juholts. Jag anser att de skall betala tillbaka varje krona. Och jag menar att de skall prövas för illojalitet mot arbetsgivaren. Att bestämma ersättningens storlek är en förtroendefråga, mottagaren skall redovisa underlaget för rätt till ersättning i enlighet med Riksdagens föreskrifter. Juholt, Billström, Tolgfors och allt vad de heter är skyldiga till detta. Gör de inte det så kan inte Riksdagsförvaltningen inte göra annat än betala ut det fulla beloppet. Det är inte deras sak att spionera på ledamöterna.

Tack vare drevet så har vi idag en mycket klarare kunskap om vilka lagar och regler som gäller. Låt oss tillämpa dem och slippa en ny debatt om blankettens utseende. För ytterst så handlar detta om jämlikhet och kamp mot privilegisamhället. Socialdemokratins grundval.


Statsministern kan tala, statsministern kan skriva, statsministern kan cykla men statsministern kan inte dansa rock ´n roll. Och slingra sig kan han.

Intressant.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Inga kommentarer: