tisdag 22 mars 2011

Ynkedomens ynkedom var det


I går kväll fick jag vara med om ett fullmäktigemöte som verkligen satte demokratins kris på sin spets. Jag är lekmannarevisor i Tanums kommun. Tillsammans med fem andra nordbohuslänska kommuner har vi under 8 år samarbetat inom revisionen kring frågan om sakkunnigt biträde. Det vill säga vi revisorer måste ha en professionell revisor vid vår sida. Samarbetat har varit oerhört framgångsrikt och gett oss små kommuner samma resurser som bara annars tillfaller de stora kommunerna med egna revisionskontor. Hög kvalitet till låg kostnad har varit kännetecknet. Men lagen tillåter inte samarbetet längre. Och är det något som revisorer bör vara noggranna med så är det lagen!

Vi revisorer ställde då ett förslag till fullmäktige om bildandet av ett kommunalförbund för sakkunnigfunktionen. Av en eller annan anledning ställde sig kommunstyrelsens ordförande, Clas Åke Sörkvist (c) avogt inställd från första stund. Ingen har någonsin förstått varför. Men det tål att påpekas att kommunstyrelsen och dess arbetsutskott är viktiga revisionsobjekt. De skall enligt lagar och förordningar granskas av en fri och oberoende revision. Frågan blev med andra ord ganska känslig. Kommunstyrelsens ordförande tillika kommunalrådet och hans centergrupp lyckades tillsammans med små vofsingar bland moderaterna stoppa revisionsgruppens förslag. Två frondörer hos s, oppositionsrådet och hennes protegé, sänkte den eniga revisorsgruppen och spräckte den egna partigruppens enighet. De väntar nu ivrigt på sin husses kärlek.

På Facebook var jag tvungen att direkt efter hemkomsten lägga en pizza, det här.

”I kväll genomled jag en cirkus där demokratin ställdes i manegen och gjordes till åtlöje. När de avlönade posterna utmanades då kröp tjänstehjonen fram till sin herre och slickade hans fötter. Att man sket på demokratin och gav upp de folkvaldas integritet spelade mindre roll inför köttgrytornas förtrollande doft. Ynkedomens ynkedom var det.”


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , Intressant

Inga kommentarer: