onsdag 9 mars 2011

Inte förstod vi att köerna i DDR och Polska socialistiska folkrepubliken var demokratins fulländning.


Om någon skulle ha missat det så meddelar jag nu att Partiet har kallat till kongress.
En ny ledare skall krönas.
Med acklamation kommer denne att belönas.
I ett ögonblick av triumf för den slutna demokratins ackuratess.
Inga motkandidater ses framträda så lång ögat når,
samma öga, som när valet kungjorts, fäller en tår.
Den uppmärksamme läsaren har redan insett
att övergå i rimmad vers kom spontant och helt oförberett
Det kom sig av min entusiasm för politiken
och utan att vara alltför besviken
vid nedtecknandet av dessa rader.
Andra har däremot fått spader.


Jag brukar ibland gå in på den interna debattsidan benämnd s-info, där ett antal socialdemokratiska bloggare kan publicera sina alster. Frågor har ju rests kring huruvida Partiets ledarval är särskilt demokratiskt. Och jag var nyfiken på hur den socialdemokratiska bloggareliten ställer sig. Med den kämpande demokratirörelsen i Nordafrika som ständig påminnelse så kan man inte låta bli att dra jämförelser.

Tord Bagdad Bob Oskarsson nedtecknar sin reflexion över den sanna demokratins natur: ”Vi har ställts inför att det finns flera kandidater till posterna i styrelsen. På vad sätt är det som hemskt, stalinistiskt, ovärdigt och allt som vissa påstår. Jag kallar det demokrati. Räknar med att valet sker på kongressen och vi får då se vem som får majoritet.” Tord, i dina mörka ögon, vad döljer du för oss. Vad har du fått veta som undanhålls oss andra ovärdiga?

Bengt Ghadaffi Silfverstrand meddelar från sitt vallomgärdade boende vid den skånska kusten att: ”Den kritik som nu riktas mot valproceduren tycks mestadels komma från de grämelsens systrar och bröder som själva är obekväma i sin roll som socialdemokrater.” Är du säker på att det inte är Al Qaida, Bengt? Eller droger? Grymt sa grisen.

Bo Honneger Widegren slår till med sin juristkarriärs kraftfullaste storslägga och skriver följande drapa: ”Dessutom så lär ju proceduren stämma stadgarna, vilket jag tycker en väsentlig fördel. Att sedan det finns massa krafter som vill ha ett annat system är något som kan diskuteras för framtiden i form av stadgeändringsförslag om man nu inte vill koncentrera sig på att vaska fram en ny socialdemokratisk politik. Överhuvudtaget så upplever jag det som sker som yttringar av frustration över att vi inte haft en "naturlig" efterträdare till Mona.” Tänk så ovetande vi upprörda ändå är. Vad ska vi med val och demokrati till när vi ändå verkar i ett parti där vi har ”naturliga” efterträdare till de ledande kamraterna? Allt är ju bara frustrationen över att Monas dotter i Amerika inte tog över partiledarposten. För övrigt så står ju en demokratisk stadga i motsättning till en ny socialdemokratisk politik!

Berit Fidel Andnor tillhör kanske inte s-bloggarna men hon angav likafullt tonen då hon stängde dörren om valberedningens arbete: ”Men någon form av öppen omröstning, eller medlemsomröstning, kommer det inte att bli om partiledarposten eller eventuella andra poster i partistyrelsen och det verkställande utskottet. Det är ingen Idol-tävling det här.” Men Big Brother duger eller? I den adnorska världsbilden har partiledaren ingenting med medlemmarna att göra, inte ens namnet på partiledaren, ja inte ens vilka andra poster som skall tillsättas hör dit. Vad i fridens namn är det vi bråkar om!

Det är ju inte för inte som det var just Berit Fidel Andnor som artbestämde demokratins innersta väsen, då hon slog fast att dess högsta form är att alla står i samma sjukvårdskö. Det är väl bara vi förgrämda, frustrerade och okunniga som i våra förvirrade själar trodde att det var att alla fick vård som var det demokratiska och jämlika målet.

Inte förstod vi att köerna i DDR och Polska socialistiska folkrepubliken, Polska Rzeczpospolita Ludowa, var demokratins fulländning. Och gör vi inte det så hur skulle vi arma satar då kunna tro att vi är kapabla att välja partiledare?

Peter Karlberg skriver klokt om demokrati. Peter Andersson öser ur sin outsinliga källa. Johanna Graf spår om framtiden på sitt sedvanligt kloka sätt.
Flera av citaten ovan är hämtade från kommentarstrådar hos Högbergs tankar

Debatten är livlig.
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Inga kommentarer: