tisdag 21 december 2010

För den här tangon krävs det två som dansar. Men jag har förlorat hoppet om att de ska inse det.


Jag har varit borta från världen sedan i fredags. Bara ytligt har jag kunnat följa det som kallas ”Primegate”, dvs reklam/lobbybyrån Primes inlägg i sossarnas eftervalsdebatt. Eller snarare Primes arbete för sin uppdragsgivare Svenskt Näringsliv.

Låt mig först bara erkänna att jag inte gillar lobbying i de politiska korridorerna. Det är ett otyg som har funnits i det demokratiska samhällets hela historia. När valet av industrialiseringens energi skulle göras i slutet på 1800--talet så var det familjen Rockefellers och deras företagskonsortium som som till deras lycka drev igenom förbränningsmotorn baserad på oljeprodukter. När jag tänker efter, vill ni vet något om avacerad lobbying så ska ni läsa Peter Englunds bok om Drottning Kristina. Snacka om lobbying för eget intresse. Lobbying då och lobbying idag.

Nu gäller det visst den kampanj som drog i gång i september om nödvändigheten av tillväxt i ekonomin för att fortsätta/upprätthålla välfärdsstaten. Jag reagerade då och skrev om nödvändigheten av tillväxt för jämlikhet men att jämlikhet å sin sida var lika viktig för verklig tillväxt. Ett mera jämlikt samhälle kan i sig generera tillväxt när konsumtion och önskeuppfyllelser ökar efterfrågan. Men jag skrev också om nödvändigheten av att se tillväxten i ett globalt perspektiv. Jag har tillbakavisat politiska utläggningar som baseras på bubbelekonomins tomma BNP-siffror. Jag har påpekat att de nuvarande kriserna i ekonomin visserligen har en finansiell överbyggnad men i grunden är det strukturella kriser som drivs av att den ”tredje världen” nu ställer krav på sin del av det globala välståndet. Konkret betyder det att 50000 industriarbeten i Sverige gick förlorade för gott under tiden 2008-2010. Sett ur den synvinkeln såg jag Primes och Niklas Nordströms skriverier som ytliga. I utkanten av detta noterade jag, en aning förvånad, att min bloggvän Erik Laakso också deltog, med i stort sett ett förbehållslöst stöd till Nordströms tankar.

Någon debatt om tillväxt blev det dock inte inom (s). De som nu kastar sig över och önskar livet ur Laakso och kräver uteslutning av Nordström et al ur partiet höll tyst. I stället så skrev de om dikeskörningar, anförda av sin välbetalde och av staten underhållne banerförare Daniel Suhonen.

Jag tycker illa om välbetalda ”idealister” som, i skyl av penningstinna uppdrag från källor som vill främja sina frågor, driver kampanj. Det gäller oavsett om det är näringslivets megafoner som skriver näringslivsfrågor likaväl som när statsunderstödda skribenter skriver statens väl. Skall Erik Laakso fällas så får nog Suhonens bandhundar också ta sig en rejäl funderare kring sin ”hjältes” oväld. Uppdrag som uppdrag kan det tyckas. Det finns inget mer moraliskt över den senares hållning, även om han gärna vill framställa sig som ett oskyldigt offer.

Man hade ju önskat att debattens skulle väckas kring två frågor. Den ena är oundviklig och kräver en vidgad debatt, den om lobbyismens roll i politiken. För min del ogillar jag lobbyismen som en del i en mycket större förflackning. Allt från Almedalssjukan, det uppblåsta politiker-egots självtillräcklighet på firmafest, som sargar tilltron till politiken som medborgarnas företrädare, till den långsamma omvandlingen av den parlamentariska demokratin till en exekutiv demokrati där makten koncentreras till ”makthavare” och ”starke män”.

Den andra frågan handlar ju om tillväxtens möjligheter och omöjligheter. Även där är det tyst i (s). I stället överlåts den seriösa debatten till andra än socialdemokrater. Birger Schlaug är ett bra exempel på den intellektuella hederlighet och självständighet som krävs för att verkligen åstadkomma förändring. Och faktiskt Miljöpartiet som Schlaug kommit på kant med driver en bra mycket viktigare debatt om dessa frågor än det tysta (s). Och visst finns det en del tunga socialdemokrater som kräver tillväxt, men det görs utifrån ett föråldrat synsätt kring ett industrisamhälle som inte kommer tillbaka.

Den debatten deltar man inte i. I stället så flockas man kring å ena sidan en konservativ, tillbakablickande falang med Daniel Suhonen som banerförare. Ett återtåg till 1970-talet och ett nybygge av den starka staten konstituerar deras reaktionära politiska plattform. Jag läste någonstans att de anser att förändring är ett högerprojekt. Å andra sidan en av 4 miljoner judaspenningar besudlad skara förrädare anförda av Niklas Nordström och Erik Laakso, vars eventuella politiska ståndpunkter bleknar inför deras brott.

Framtiden för det parti som de alla säger sig företräda ter sig inte särskilt ljus. Den nödvändiga politiska debatten om framtiden och den verkliga förändringen är effektivt dödad för åratal framåt. Allt kommer att fastna i det finmaskiga nät av motståndarens skamliga företräden och den egna ståndpunktens förhöjda oantastlighet. För den här tangon krävs det två som dansar. Men jag har förlorat hoppet om att de ska inse det.

Intressant. Thomas Hartman skriver klokt som vanligt om saken här. Peter Högberg framstår alltmer som en sjävständig s-debattör med mersmak. Jan Andersson i Helsingborg modererar förtjänstfullt. Enn Kokk utvecklar inte sin rubrik men menar säkert något.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

3 kommentarer:

Erik Laakso sa...

Anders, jag tycker om din artikel.
Jag tycker inte att jag "förbehållslöst" har ställt mig bakom någon annans tänkande utan har alltid vårdat mig om att anföra min åsikt och vinkel till det jag kommenterar. Du kanske inte delar den åsikten och det respekterar jag. Det måste ha inneburit att jag misslyckats nyansera mina ståndpunkter i anslutning till det här ämnet. Men jag vill gärna ha något exempel så jag kan se var jag missat om det är möjligt.

Jag skulle gärna också få ett förtydligande om hur du tänker om "judaspengar" i det här sammanhanget.
Mvh Erik.

Anders Nilsson sa...

Erik, jag finner den inte i all hast, men du skrev en artikel som kommenterade Niklas Nordgrens första utspel om tillväxt och välfärd och att du si strot slöt upp kring hans resonemang. Jag minns att jag studsade lite just därför att det var ganska oproblematiserat och kändes som ett gammalt recept. Schlaug kändes i det läget fräschare så jag följde i hans spår i stället. Det är mycket möjligt att du modererade din inställnig senare men då har jag missat det.

När det gäller judaspenagarna så är jag så hjärtinnerligt trött på hycklande partikamrater som varje gång näringslivet nämns betraktar det som befläckat och skamligt medan samma personer utan att reflektera över sitt eget beroende av staten talar dess lov. Vi talar om allt från rundhänta avgångsvederlag till ett skrivande som förutsätter statens presstöd.

Judaspenningar är att betrakta som en ironisk skrivning över hycklarnas dubbbelmoral.

Erik Laakso sa...

Anders, då uppfattade jag din tankegång om judaspengarna rätt. :)

Det är alltid krångligt det där med att skriva om vad andra skrivit. Jag lägger väldigt sällan in brasklappar om vad jag inte håller med om ifall det är på detaljnivå och inte alltför uppseendeväckande. Därför kan jag låta bli att kommentera dessa detaljer varför det kan förefalla som att jag enögt håller med. Däremot tror jag att en sammanfattande överblick på det jag skriver och gör visar på att jag problematiserar enkla lösningar och alla "enda vägar" som ofta förs fram. Men jag kan, och ska försöka, bli ännu bättre på det i framtiden.

Det roligaste med aftonbladets uppgifter och med den efterföljande kritiken mot mig är att det som står i dokumenten till stora delar aldrig förverkligats. Men kritikerna bemödar sig inte ens att fråga konkreta frågor utifrån avslöjandena utan väljer att fråga utifrån vad de tror.
Men jag ska skriva om det när saker lugnat sig lite. :)