lördag 23 oktober 2010

Läs Viita!


Helena Viita, journalist från Norrbotten skriver på sin blogg en text som borde läsas av många i de så kallade nätverken och av progressiva bloggare som ser en möjlighet i de nya medierna.

"Däremot frågar jag mej om jag inte föll i en fälla när jag trodde att de sociala medierna skulle innebära en breddad samhällsdebatt.

Vari består bredden?

Efter att ha följt twitter ett tag undrar jag om inte twitter i själva verket bidrar till att mediekonglomeratet blir ännu mer koncentrerat och elitiserat.
Både mentalt och ekonomiskt."


Frågeställningen är synnerligen relevant och fruktbar. Håller det gamla klassamhället på att reproducera sig i de sk. nya medierna?

"De sociala medierna tycks lida av – och förstärka – den förutsägbara trendkänslighet som finns hos traditionella medier.
Traditionella medier interagerar allt mer med sociala medier. Idealiskt; borde jag tycka utifrån min tidigare utgångspunkt.
Den om att fler röster blir hörda.
Men; vilka röster är det som hörs.
Vilka röster hänvisar de traditionella medierna till när de säger att det pågår en het debatt på twitter?"


Frågställningen förtydligas. Läs vidare hos Helena. Jag skrev i en kommentar på hennes blogg detta:

"Sociala, nya medier, är bra på snabb info. Ibland ogrundade rykten och ren bullshit, men ibland viktigt, dock som en samlande debatt mindre valigt. Ofta har det sin grund i att en debatt sällan sprider sig och utvecklas genom flera bloggar, jag saknar en kommentar-orm som drar med sig varje enskild bloggares ”krets” in i en bred debatt. Se bara på hur de sk. valanalyserna bland sossar fungerar; slutna sällskap och förutsägbara ryggdunkar. Intellektuell hederlighet får vika när kliandet och slickandet ropar på instats."

Vad som är medicinen mot detta förfall vet jag inte men Helena Viita ställer i alla fall de relevanta frågorna.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Intressant.

Inga kommentarer: