tisdag 10 maj 2011

Juholt pratar men i skarpt läge så betyder det inget.


Den 15 maj går Västra Götalandsregionen till nyval. På socialdemokraternas presentation i vår arbetarkommun av valstrategin så saknades kulturfråorna helt. "Man kan ju inte ta upp allting", förklarade Karin Engdahl varför man utelämnat just kulturen som enda politiska fråga i regionvalet. Därför skrev jag nedanstående ganska hovsamma insändare till Bohusläningen, vår lokaltidning, men det var tydligen för magstarkt, så de verkar inte vilja publicera den. Läs själva och bedöm. Som den ende kandidaten i detta val som talar om kulturfrågorna har det kanske ett visst intresse trots allt.

”Utan kultur så har jag ingenting att försvara” sa den norske försvarsministerna när han invigde det nya operahuset i Oslo. Det bygget hade många belackare men Osloborna och människor från hela världen har visat på motsatsen. De strömmar dit i miljontal. Operan och konsten tillhör dem.

Kulturen är kittet som håller mångfaldens samhällen samman. Med berättelser och bilder förmår vi kommunicera och göra var och ens livserfarenheter begripliga. Konsten är å andra sidan förstoringsglaset, det som får oss att se världen på nytt, och låter oss ifrågasätta vår samtid och forma en framtid.

Får man idag med alla behov inom sjukvården satsa pengar på kultur? Det är en falsk motsättning. Sjukvård kan inte ställas mot kultur, lika lite som kommunikationer kan ställas mot infrastruktur. Vi måste givetvis ha både och. Och vi har råd med det. När Winston Churchill, efter andra världskriget, ifrågasattes för sin storsatsning på kulturen, så svarade han: ”Det är knappast på grund av att kulturen har för stora tilskott, som världen ser ut som den gör idag.”

Stora delar av ansvaret för kulturen i Sverige har lagts ut på regionerna. Närmare medborgarna och med större möjligheter att påverka. För kulturpolitiken är en demokratifråga. Alla skall ha tillgång till vårt gemensamma kulturarv. Därför bör vi öka konstens närvaro redan i skolan. Flera besök och flera upplevelser rustar barn och ungdomar för att möta vuxenlivet med större självständighet och fantasi. Skapande skola måste utvecklas och utvidgas.

Konsten ska erövra nya arenor. Göteborgs Symfoniorkester startade en musikverksamhet i Hammarkullen, där 170 barn och deras föräldrar tillsammans med orkesterns personal fyller veckans alla dagar med aktivitet, ett strålande exempel på detta. Gustavo Dudamel, den 30-årige chefsdirigenten är själv ett barn av samma aktivitet i Venezuela. Barn från fattiga villkor får här chansen att odla sin begåvning i nära kontakt med professionella musiker på hög nivå. Konsten verkar för en kultur och ett samhälle där människors lika värde får råda. Vi vill stödja orkesterns möjligheter att genomföra sin satsning. Låt många ”Hammarkullen” växa upp i regionen.

Konst för alla är en verksamhet som presenterar bra bildkonst på små och undanskymda platser. På så sätt bryter man också känslan av att konst bara skulle tillhöra en liten elit.

Över hela hela Västra Götalandregionen utvecklas nu sk. Kultursystem. Lokala dansare, skådespelare, bildkonstnärer, musiker går samman för att agera gemensamt för att finna en ny publik och möjligheter att fortleva som konstnärer. Detta är ett regionalt initiativ som vi vill stödja och låta utvecklas.

Ett samhälle där kulturen får ta plats är ett friskare samhälle. Ett samhälle som ger alla tillgång till konst och kultur är ett samhälle värt att försvara. Gå och rösta den 15 maj.

Anders Nilsson, Tanum
plats 26 på socialdemokraternas lista i regionvalet."

Nuff said.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,
Intressant.

6 kommentarer:

LeoH sa...

Hade jag bott i regionen, då skulle jag frångått mina principer och kryssat dig.

Egentligen är det skamligt, att kulturfrågorna får en så liten betydelse vid val.

Eller har alla partier anammat Hägglunds tes att det är kultursnobberi att förorda TV-teater före Blondinbellas glitterbilder?

Nils Dacke sa...

Hur kommer det sig att människor som du och tex Peter Högberg som har ett eget politiskt driv och dessutom kan formulera sig, inte kommer fram på valbar plats i den interna nomineringen? Vad är egentligen kriterierna för att komma som nummer 1 på listorna?

Läs detta och begrunda om situationen i Vimmerby.

http://hogbergstankar.blogspot.com/2011/05/och-vad-innebar-en-timeout-nar-man-inte.html
och
http://www.nyheterna.net/nyheter/hultsfred_vimmerby/vimmerbys_oppositionsraad_tar_time_out

Varför väljer dom inte Peter Högberg? Something is rotten in the state of socialdemokraterna ;)

Eva Hillén Ahlström sa...

Du har ett Uddevalla-kryss. Jag har pratat med mor :)

/Eva

Anders Nilsson sa...

Härligt Eva!!l

Kjell-Åke persson sa...

Jaha Anders, så är vi där igen, nämligen att jag håller med dig praktiskt taget helt igenom. Men jag är inte helt igenom förvånad. Här ett exempel: En gång jobbade jag i en kommun med socialdemokratiskt majoritetsstyre - en kommun som funderade på om man inte skulle bygga ett nytt bibliotek. Det regnade ju in över böckerna i det gamla. Den fleråriga debatt som föregick det slutliga beslutet cirkulerade kring tre frågor: om, var och när skulle det i så fall byggas? Jag minns bara en enda förtroendevald som under dessa år ställde och besvarade frågan v a r f ö r. De enda argumenten som handlade om det mänskliga b e h o v e t av kultur kom från en moderat politiker. Och detta högaktar jag henne för än idag.

Anders Nilsson sa...

Nu när kulturpolitiken har kommit högt upp på agendan så måste vi som värnar den ta tillfället i akt och driva den efter bästa förmåga. Vi har några stora partikolosser som skall flyttas på och stuvas om innan det blir en politisk verklighet.