tisdag 22 februari 2011

Daniel Suhonen är en person som aldrig törs debattera, bara propagera.


Det är bra att nu Daniel Suhonen visar sitt rätta ansikte. Det behövs så lite för att se vilket virke han är skapad av. I en ignorant liten kommentar på sin hemsida tar han heder och ära av en politiker som på sin har-gjort-lista skriver så mycket mer än vad belackaren någonsin åstadkommit. Må så vara att man inte är överens i ett parti, men Suhonens tillvägagångssätt är hämtat från den stalinistiska traditionen och fullkomligt väsensfrämmande för det som jag är van vid i mitt folkrörelsearbete. Det är typiskt för intriganten att slänga ur sig något och sedan ställa sig i bakgrunden och låta andra föra hans eget strid. Daniel Suhonen är en är en makthavare med tillgång till flera tidningars ledarsidor men en person som aldrig törs debattera, bara propagera. Det är en feg och ynklig hållning och kanske får det några av hans mer sansade påhejare att ta sig en funderare på vad denne man går för. Han borde få den uppmärksamhet som han förtjänar.

Bevare oss för att gå in i framtiden med ett restaurerat parti där hållningar som Suhonens får inflytande över politiken.

Intressant.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Laakso skriver här.

1 kommentar:

Nils Dacke sa...

Problemet med den representativa demokratin och den organisationsform den har idag är att personer som denne du nämner får sin livsluft där och de dras som flugor kring koskit till alla våra partier. Att socialdemokraterna nu verkar blottlägga fler upp till ytan är att minskningen i stöd gör att så att säga vattennivån som tidigare dolt maktspelet sjunker och då syns alla grynnor och skär.

Att sedan socialdemokraterna är extra utsatta är att ni har abonnerat på makten vilket då gjort just ert parti extra intressant att göra karriär i. Krisen kommer vara i decennier snarare än i år. Vilket är bra för oss som gillar demokrati att inte 80% av alla generaldirektörer har eller hade partibok, dvs den osunda symbiosen parti-stat försvinner en gång för alla.

Sedan kan man nära en from förhoppning att genuina solidariska personer kommer att få något att säga till om.......